SPAHIJA BERISLAV, dr. med.

specijalist neurologije

Bersilav

specijalist neurologije

• rođen 1965. godine u Zagrebu

• diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1989. godine

• pripravnički staž obavljen u Institutu za zaštitu majki i djece u Zagrebu

1990-1991 godine

• 1992. godine radio na neurokirurgiji Kliničke bolnice Dubrava

• od 1993. do 1996. godine specijalizirao neurokirurgiju u Kliničkoj bolnici Dubrava

• 1994., 1995., I 1996. godine položio nostrifikacijske ispite USMLE I, II, III za priznavanje diplome u SAD

• od 1996. do Siječnja 2000. godine specijalizirao neurologiju u Saint Francis Hospital i Allegheny General Hospital u Pittsburgh-u, SAD te tako stekao znanje specijalista neurologa

• 2001. Godine položio “board exam” te tako stekao certifikat Američkog Board-a (odbora psihijatrije i neurologije)

• od 2000. do 2010. godine radio u privatnoj neurološkoj praksi u saveznoj državi Ohio, SAD

• sudjelovao na brojnim neurološkim kongresima u SAD i član Američke akademije za neurologiju

• bavi se općom neurologijom

• govori engleski i služi se talijanskim jezikom