how to make a website for free

Cijenik usluga

MPO

Naziv uslugeCijena
Intrauterina inseminacija obrađenim sjemenom partnera (IUI)2.500,00 kn
IVF (prirodni ciklus)5.000,00 kn
IVF (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)7.000,00 kn
IVF (stimulirani ciklus - bez lijekove) (>3 oocite)7.500,00 kn
IVF bez embriotransfera2.000,00 kn
ICSI (prirodni ciklus)6.000,00 kn
ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)8.500,00 kn
ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (>3 oocite)9.000,00 kn
ICSI bez embriotransfera3.000,00 kn
Aspiracija bez jajne stanice (negativna aspiracija)2.000,00 kn
Produžena kultivacija (ET 5. dan - blastocista)
1.000,00 kn
Kriopohrana zametaka i čuvanje do 1 godine (po nosaču)1.000,00 kn
Kriopohrana jajnih stanica i čuvanje do 1 godine (po nosaču)1.000,00 kn
Kriopohrana sjemena i čuvanje do 6 mjeseci   600,00 kn
Kriopohrana sjemena i čuvanje do 1 godine1.000,00 kn
Godišnja naknada za pohranu jajnih stanica, sjemena i zametaka1.000,00 kn
ICSI sa pohranjenim jajnim stanicama (odmrzavanje i oplodnja)4.500,00 kn
Anestezija prilikom punkcije folikula1.000,00 kn
TESE-ICSI u stimuliranom ciklusu (sa donešenim TESE materijalom)10.000,00 kn
PESA-ICSI u stimuliranom ciklusu (sa urologom)10.000,00 kn
LH test trakicom      50,00 kn
Sono HSG (dokazivanje prohdnosti jajovoda)
1.000,00 kn
ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)4.500,00 kn
Spermiogram   400,00 kn
Postkoitalni test   300,00 kn
Ekspertiza dosadašnjeg liječenja neplodnosti   500,00 kn
Embriotransfer kriopohranjenih zametaka (FET)3.500,00 kn
Završna injekcija (Ovitrelle, Brevactid,...)   300,00 kn
Pokazuje rezultata od ukupno
Adresa

Malinska 1
Samobor 10430
Hrvatska

Kontakt

Email: info@poliklinika-skvorc.hr 
Tel: +385 1 3385 222 
Fax: +385 1 3385217

Radno vrijeme

PON - ČET: 08:00 - 20:00
PET: 08:00 - 14:00
i prema dogovoru