Cijenik usluga

 • Naziv usluge

 • Ginekološki pregledGinekološki pregled
 • Kontrolni ginekološki pregled ( do 2 mj. nakon ginekološkog pregleda )Kontrolni ginekološki pregled ( do 2 mj. nakon ginekološkog pregleda )
 • PAPA obrisakPAPA obrisak
 • Redoviti godišnji pregled ( pregled, PAPA, UZV-VS )Redoviti godišnji pregled ( pregled, PAPA, UZV-VS )
 • UZV ( vaginalnom ili abdominalnom sondom )UZV ( vaginalnom ili abdominalnom sondom )
 • UZV - VS ( folikulometrija ili verifikacija kucajeva )UZV - VS ( folikulometrija ili verifikacija kucajeva )
 • UZV - Color dopplerUZV - Color doppler
 • UZV u trudnoći ( do 11. tj. amen. )UZV u trudnoći ( do 11. tj. amen. )
 • UZV u trudnoći ( od 12. tj. amen., osim u 18. do 22. tj. amen. )UZV u trudnoći ( od 12. tj. amen., osim u 18. do 22. tj. amen. )
 • UZV anomaly scan ( između 18. i 22. tj. amen. )UZV anomaly scan ( između 18. i 22. tj. amen. )
 • UZV - 3DUZV - 3D
 • 1. pregled u trudnoći1. pregled u trudnoći
 • Pregled i praćenje trudnoćePregled i praćenje trudnoće
 • CTGCTG
 • AmnioskopijaAmnioskopija
 • Test na trudnoću ili LH test ( trakicom )Test na trudnoću ili LH test ( trakicom )
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( samo uzimanje uz uputnicu )Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( samo uzimanje uz uputnicu )
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( komplet )Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( komplet )
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre (aerobi )Cervikalni brisevi ili brisevi uretre (aerobi )
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( ureaplasma i mycoplasma )Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( ureaplasma i mycoplasma )
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( chlamydia PCR )Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( chlamydia PCR )
 • Postavljanje IUD-aPostavljanje IUD-a
 • Postavljanje IUD-a + IUD ( Mirena )Postavljanje IUD-a + IUD ( Mirena )
 • Postavljanje IUD-a + IUD ( Nova T )Postavljanje IUD-a + IUD ( Nova T )
 • HPV tipizacija HPV tipizacija
 • Punkcija Bartholinijeve žlijezdePunkcija Bartholinijeve žlijezde
 • Operativna terapija Bartholinijeve žlijezdeOperativna terapija Bartholinijeve žlijezde
 • Kauterizacija kondiloma radiovalnim aparatom ( malo materijala )Kauterizacija kondiloma radiovalnim aparatom ( malo materijala )
 • Kauterizacija kondiloma radiovalnim aparatom ( više materijala )Kauterizacija kondiloma radiovalnim aparatom ( više materijala )
 • Ablacija cervikalnog polipa i ekskohleacija endocerviksaAblacija cervikalnog polipa i ekskohleacija endocerviksa
 • Ablacija širokobaznog polipa radiovalnim aparatomAblacija širokobaznog polipa radiovalnim aparatom
 • Kauterizacija cerviksa radiovalnim aparatomKauterizacija cerviksa radiovalnim aparatom
 • KolposkopijaKolposkopija
 • Probatorna ekscizija i ekskohleacija endocerviksaProbatorna ekscizija i ekskohleacija endocerviksa
 • Frakcionirana kiretaža ( bez PHD-a )Frakcionirana kiretaža ( bez PHD-a )
 • PHDPHD
 • Bakteriološka obrada punktataBakteriološka obrada punktata
 • UterobrushUterobrush
 • Uterobrush i ekskohleacija endocerviksaUterobrush i ekskohleacija endocerviksa
 • Premazivanje ( po dolasku )Premazivanje ( po dolasku )
 • HPV cjepivo ( 1 doza )HPV cjepivo ( 1 doza )
 • Konzultacija ( kraće - npr. terapija )Konzultacija ( kraće - npr. terapija )
 • Konzultacija ( opsežnije - terapija, mišljenje, preporuka )Konzultacija ( opsežnije - terapija, mišljenje, preporuka )
 • Ekspertiza nalaza ( Uvid u dokumentaciju i mišljenje )Ekspertiza nalaza ( Uvid u dokumentaciju i mišljenje )
 • Ovitrelle s.c.Ovitrelle s.c.
 • Cijena se odnosi samo na plačanje u gotovini.

  Cijena

 • Ginekološki pregled250,00 kn
 • Kontrolni ginekološki pregled ( do 2 mj. nakon ginekološkog pregleda )150,00 kn
 • PAPA obrisak150,00 kn
 • Redoviti godišnji pregled ( pregled, PAPA, UZV-VS )550,00 kn
 • UZV ( vaginalnom ili abdominalnom sondom )250,00 kn
 • UZV - VS ( folikulometrija ili verifikacija kucajeva )100,00 kn
 • UZV - Color doppler400,00 kn
 • UZV u trudnoći ( do 11. tj. amen. )250,00 kn
 • UZV u trudnoći ( od 12. tj. amen., osim u 18. do 22. tj. amen. )350,00 kn
 • UZV anomaly scan ( između 18. i 22. tj. amen. )500,00 kn
 • UZV - 3D500,00 kn
 • 1. pregled u trudnoći500,00 kn
 • Pregled i praćenje trudnoće400,00 kn
 • CTG100,00 kn
 • Amnioskopija100,00 kn
 • Test na trudnoću ili LH test ( trakicom )50,00 kn
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( samo uzimanje uz uputnicu )100,00 kn
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( komplet )700,00 kn
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre (aerobi )250,00 kn
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( ureaplasma i mycoplasma )300,00 kn
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( chlamydia PCR )350,00 kn
 • Postavljanje IUD-a400,00 kn
 • Postavljanje IUD-a + IUD ( Mirena )1.300,00 kn
 • Postavljanje IUD-a + IUD ( Nova T )600,00 kn
 • HPV tipizacija 450,00 kn
 • Punkcija Bartholinijeve žlijezde350,00 kn
 • Operativna terapija Bartholinijeve žlijezde700,00 kn
 • Kauterizacija kondiloma radiovalnim aparatom ( malo materijala )350,00 kn
 • Kauterizacija kondiloma radiovalnim aparatom ( više materijala )550,00 kn
 • Ablacija cervikalnog polipa i ekskohleacija endocerviksa500,00 kn
 • Ablacija širokobaznog polipa radiovalnim aparatom600,00 kn
 • Kauterizacija cerviksa radiovalnim aparatom500,00 kn
 • Kolposkopija250,00 kn
 • Probatorna ekscizija i ekskohleacija endocerviksa700,00 kn
 • Frakcionirana kiretaža ( bez PHD-a )1.000,00 kn
 • PHD250,00 kn
 • Bakteriološka obrada punktata200,00 kn
 • Uterobrush300,00 kn
 • Uterobrush i ekskohleacija endocerviksa500,00 kn
 • Premazivanje ( po dolasku )50,00 kn
 • HPV cjepivo ( 1 doza )1.100,00 kn
 • Konzultacija ( kraće - npr. terapija )50,00 kn
 • Konzultacija ( opsežnije - terapija, mišljenje, preporuka )100,00 kn
 • Ekspertiza nalaza ( Uvid u dokumentaciju i mišljenje )250,00 kn
 • Ovitrelle s.c.300,00 kn
Proširi!!!Sakrij!!!
 • Naziv usluge

 • Intrauterina inseminacija obrađenim sjemenom partnera ( IUI )Intrauterina inseminacija obrađenim sjemenom partnera ( IUI )
 • IVF (prirodni ciklus)IVF (prirodni ciklus)
 • IVF (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)IVF (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)
 • IVF (stimulirani ciklus - bez lijekove) (>3 oocite)IVF (stimulirani ciklus - bez lijekove) (>3 oocite)
 • IVF bez embriotransferaIVF bez embriotransfera
 • ICSI (prirodni ciklus)ICSI (prirodni ciklus)
 • ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)
 • ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (>3 oocite)ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (>3 oocite)
 • ICSI bez embriotransferaICSI bez embriotransfera
 • Aspiracija bez jajne stanice (NEGATIVNA ASPIRACIJA)Aspiracija bez jajne stanice (NEGATIVNA ASPIRACIJA)
 • Produžena kultivacija (ET 5, dana - blastocista)Produžena kultivacija (ET 5, dana - blastocista)
 • Kriopohrana zametaka i čuvanje do 1 godineKriopohrana zametaka i čuvanje do 1 godine
 • Kriopohrana jajnih stanica i čuvanje do 1 godineKriopohrana jajnih stanica i čuvanje do 1 godine
 • Kriopohrana sjemena i čuvanje do 1 godineKriopohrana sjemena i čuvanje do 1 godine
 • Kriopohrana sjemena i čuvanje do 6 mjeseciKriopohrana sjemena i čuvanje do 6 mjeseci
 • Godišnja naknada za pohranu oocita ili sjemena ( ili embrija )Godišnja naknada za pohranu oocita ili sjemena ( ili embrija )
 • ICSI sa pohranjenim jajnim stanicama (odmrzavanje i oplodnja)ICSI sa pohranjenim jajnim stanicama (odmrzavanje i oplodnja)
 • Embriotransfer kriopohranjenih zametaka (FET)Embriotransfer kriopohranjenih zametaka (FET)
 • Anestezija prilikom punkcije folikulaAnestezija prilikom punkcije folikula
 • TESE-ICSI u stimuliranom ciklusu (sa donešenim TESE materijalom)TESE-ICSI u stimuliranom ciklusu (sa donešenim TESE materijalom)
 • PESA-ICSI u stimuliranim ciklusu (sa urologom)PESA-ICSI u stimuliranim ciklusu (sa urologom)
 • Završna injekcija (Ovitrelle, Brevactid,…)Završna injekcija (Ovitrelle, Brevactid,…)
 • LH test trakicom LH test trakicom
 • Sono HSGSono HSG
 • Spermiogram sa 24satnim testom pokretljivostiSpermiogram sa 24satnim testom pokretljivosti
 • Postkoitalni testPostkoitalni test
 • Cijena

 • Intrauterina inseminacija obrađenim sjemenom partnera ( IUI )1.900,00 kn
 • IVF (prirodni ciklus)5.000,00 kn
 • IVF (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)7.000,00 kn
 • IVF (stimulirani ciklus - bez lijekove) (>3 oocite)7.500,00 kn
 • IVF bez embriotransfera2.000,00 kn
 • ICSI (prirodni ciklus)6.000,00 kn
 • ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)8.500,00 kn
 • ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (>3 oocite)9.000,00 kn
 • ICSI bez embriotransfera3.000,00 kn
 • Aspiracija bez jajne stanice (NEGATIVNA ASPIRACIJA)1.900,00 kn
 • Produžena kultivacija (ET 5, dana - blastocista)1.000,00 kn
 • Kriopohrana zametaka i čuvanje do 1 godine1.200,00 kn
 • Kriopohrana jajnih stanica i čuvanje do 1 godine1.200,00 kn
 • Kriopohrana sjemena i čuvanje do 1 godine1.000,00 kn
 • Kriopohrana sjemena i čuvanje do 6 mjeseci600,00 kn
 • Godišnja naknada za pohranu oocita ili sjemena ( ili embrija )1.000,00 kn
 • ICSI sa pohranjenim jajnim stanicama (odmrzavanje i oplodnja)3.000,00 kn
 • Embriotransfer kriopohranjenih zametaka (FET)2.500,00 kn
 • Anestezija prilikom punkcije folikula1.000,00 kn
 • TESE-ICSI u stimuliranom ciklusu (sa donešenim TESE materijalom)10.000,00 kn
 • PESA-ICSI u stimuliranim ciklusu (sa urologom)10.000,00 kn
 • Završna injekcija (Ovitrelle, Brevactid,…)300,00 kn
 • LH test trakicom 50,00 kn
 • Sono HSG900,00 kn
 • Spermiogram sa 24satnim testom pokretljivosti350,00 kn
 • Postkoitalni test250,00 kn
Proširi!!!Sakrij!!!Sve usluge koje nude labaratoriji BREYER i SYNLAB možete obaviti u poliklinici Škvorc


 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations

TEST

roll up dermatologija

×