Cijenik usluga

 • Naziv usluge

 • Ginekološki pregledGinekološki pregled
 • Kontrolni ginekološki pregled ( do 2 mj. nakon ginekološkog pregleda )Kontrolni ginekološki pregled ( do 2 mj. nakon ginekološkog pregleda )
 • PAPA obrisakPAPA obrisak
 • Ginekološki pregled + PAPA obrisakGinekološki pregled + PAPA obrisak
 • Redoviti godišnji pregled ( pregled, PAPA, UZV-VS )Redoviti godišnji pregled ( pregled, PAPA, UZV-VS )
 • UZV ( vaginalnom ili abdominalnom sondom )UZV ( vaginalnom ili abdominalnom sondom )
 • UZV - VS ( folikulometrija ili verifikacija kucajeva )UZV - VS ( folikulometrija ili verifikacija kucajeva )
 • UZV - Color dopplerUZV - Color doppler
 • UZV u trudnoći ( do 11. tj. amen. )UZV u trudnoći ( do 11. tj. amen. )
 • UZV u trudnoći ( od 12. tj. amen., osim u 18. do 22. tj. amen. )UZV u trudnoći ( od 12. tj. amen., osim u 18. do 22. tj. amen. )
 • UZV anomaly scan ( između 18. i 22. tj. amen. )UZV anomaly scan ( između 18. i 22. tj. amen. )
 • UZV - 3D u trudnoćiUZV - 3D u trudnoći
 • UZV anomaly scan - GEMINI ( između 18. i 22. tj. amen. )UZV anomaly scan - GEMINI ( između 18. i 22. tj. amen. )
 • 1. pregled u trudnoći1. pregled u trudnoći
 • Pregled i praćenje trudnoćePregled i praćenje trudnoće
 • Pregled i praćenje blizanačke trudnoćePregled i praćenje blizanačke trudnoće
 • CTGCTG
 • AmnioskopijaAmnioskopija
 • Test na trudnoću ili LH test ( trakicom )Test na trudnoću ili LH test ( trakicom )
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( samo uzimanje uz uputnicu )Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( samo uzimanje uz uputnicu )
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( komplet )Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( komplet )
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre (aerobi )Cervikalni brisevi ili brisevi uretre (aerobi )
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( ureaplasma i mycoplasma )Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( ureaplasma i mycoplasma )
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( chlamydia PCR )Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( chlamydia PCR )
 • Postavljanje IUD-aPostavljanje IUD-a
 • Postavljanje IUD-a + IUD ( Mirena )Postavljanje IUD-a + IUD ( Mirena )
 • Postavljanje IUD-a + IUD ( Nova T )Postavljanje IUD-a + IUD ( Nova T )
 • Vađenje IUD-a i citološka analiza (instrumentalno-končić nije vidljiv)Vađenje IUD-a i citološka analiza (instrumentalno-končić nije vidljiv)
 • Vađenje IUD-a i citološka analiza ( uvjet vidljiv končić )Vađenje IUD-a i citološka analiza ( uvjet vidljiv končić )
 • HPV tipizacija HPV tipizacija
 • HPV tipizacija (uzimanje uz uputnicu)HPV tipizacija (uzimanje uz uputnicu)
 • Punkcija Bartholinijeve žlijezdePunkcija Bartholinijeve žlijezde
 • Operativna terapija Bartholinijeve žlijezdeOperativna terapija Bartholinijeve žlijezde
 • Kauterizacija kondiloma radiofrekventnim aparatom ( malo materijala )Kauterizacija kondiloma radiofrekventnim aparatom ( malo materijala )
 • Kauterizacija kondiloma radiofrekventnim aparatom ( više materijala )Kauterizacija kondiloma radiofrekventnim aparatom ( više materijala )
 • Ablacija cervikalnog polipa i ekskohleacija endocerviksaAblacija cervikalnog polipa i ekskohleacija endocerviksa
 • Ablacija širokobaznog polipa radiovalnim aparatomAblacija širokobaznog polipa radiovalnim aparatom
 • Kauterizacija cerviksa radiovalnim aparatomKauterizacija cerviksa radiovalnim aparatom
 • KolposkopijaKolposkopija
 • Probatorna ekscizija i ekskohleacija endocerviksaProbatorna ekscizija i ekskohleacija endocerviksa
 • Frakcionirana kiretaža ( bez PHD-a )Frakcionirana kiretaža ( bez PHD-a )
 • PHDPHD
 • Bakteriološka obrada punktataBakteriološka obrada punktata
 • UterobrushUterobrush
 • Uterobrush i ekskohleacija endocerviksaUterobrush i ekskohleacija endocerviksa
 • Premazivanje ( po dolasku )Premazivanje ( po dolasku )
 • HPV cjepivo ( 1 doza )HPV cjepivo ( 1 doza )
 • Konzultacija ( recept)Konzultacija ( recept)
 • Konzultacija Konzultacija
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( uzimanje uz pregled )Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( uzimanje uz pregled )
 • Ekspertiza nalaza ( Uvid u dokumentaciju i mišljenje )Ekspertiza nalaza ( Uvid u dokumentaciju i mišljenje )
 • HARMONY testHARMONY test
 • NIFTY testNIFTY test
 • Urin test ( trakicom )Urin test ( trakicom )
 • Ovitrelle s.c.Ovitrelle s.c.
 • Cijena se odnosi samo na plačanje u gotovini.

  Cijena

 • Ginekološki pregled300,00 kn
 • Kontrolni ginekološki pregled ( do 2 mj. nakon ginekološkog pregleda )200,00 kn
 • PAPA obrisak200,00 kn
 • Ginekološki pregled + PAPA obrisak450,00 kn
 • Redoviti godišnji pregled ( pregled, PAPA, UZV-VS )600,00 kn
 • UZV ( vaginalnom ili abdominalnom sondom )300,00 kn
 • UZV - VS ( folikulometrija ili verifikacija kucajeva )150,00 kn
 • UZV - Color doppler450,00 kn
 • UZV u trudnoći ( do 11. tj. amen. )300,00 kn
 • UZV u trudnoći ( od 12. tj. amen., osim u 18. do 22. tj. amen. )350,00 kn
 • UZV anomaly scan ( između 18. i 22. tj. amen. )500,00 kn
 • UZV - 3D u trudnoći500,00 kn
 • UZV anomaly scan - GEMINI ( između 18. i 22. tj. amen. )700,00 kn
 • 1. pregled u trudnoći500,00 kn
 • Pregled i praćenje trudnoće400,00 kn
 • Pregled i praćenje blizanačke trudnoće500,00 kn
 • CTG100,00 kn
 • Amnioskopija100,00 kn
 • Test na trudnoću ili LH test ( trakicom )50,00 kn
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( samo uzimanje uz uputnicu )100,00 kn
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( komplet )700,00 kn
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre (aerobi )250,00 kn
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( ureaplasma i mycoplasma )300,00 kn
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( chlamydia PCR )350,00 kn
 • Postavljanje IUD-a400,00 kn
 • Postavljanje IUD-a + IUD ( Mirena )1.300,00 kn
 • Postavljanje IUD-a + IUD ( Nova T )600,00 kn
 • Vađenje IUD-a i citološka analiza (instrumentalno-končić nije vidljiv)600,00 kn
 • Vađenje IUD-a i citološka analiza ( uvjet vidljiv končić )200,00 kn
 • HPV tipizacija 500,00 kn
 • HPV tipizacija (uzimanje uz uputnicu)100,00 kn
 • Punkcija Bartholinijeve žlijezde350,00 kn
 • Operativna terapija Bartholinijeve žlijezde700,00 kn
 • Kauterizacija kondiloma radiofrekventnim aparatom ( malo materijala )350,00 kn
 • Kauterizacija kondiloma radiofrekventnim aparatom ( više materijala )550,00 kn
 • Ablacija cervikalnog polipa i ekskohleacija endocerviksa500,00 kn
 • Ablacija širokobaznog polipa radiovalnim aparatom600,00 kn
 • Kauterizacija cerviksa radiovalnim aparatom500,00 kn
 • Kolposkopija300,00 kn
 • Probatorna ekscizija i ekskohleacija endocerviksa700,00 kn
 • Frakcionirana kiretaža ( bez PHD-a )1.000,00 kn
 • PHD300,00 kn
 • Bakteriološka obrada punktata200,00 kn
 • Uterobrush300,00 kn
 • Uterobrush i ekskohleacija endocerviksa500,00 kn
 • Premazivanje ( po dolasku )100,00 kn
 • HPV cjepivo ( 1 doza )1.100,00 kn
 • Konzultacija ( recept)50,00 kn
 • Konzultacija 100,00 kn
 • Cervikalni brisevi ili brisevi uretre ( uzimanje uz pregled )50,00 kn
 • Ekspertiza nalaza ( Uvid u dokumentaciju i mišljenje )300,00 kn
 • HARMONY test3.700,00 kn
 • NIFTY test3.700,00 kn
 • Urin test ( trakicom )50,00 kn
 • Ovitrelle s.c.300,00 kn
Proširi!!!Sakrij!!!
 • Naziv usluge

 • Intrauterina inseminacija obrađenim sjemenom partnera (IUI)Intrauterina inseminacija obrađenim sjemenom partnera (IUI)
 • IVF (prirodni ciklus)IVF (prirodni ciklus)
 • VF (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)VF (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)
 • IVF (stimulirani ciklus - bez lijekove) (>3 oocite)IVF (stimulirani ciklus - bez lijekove) (>3 oocite)
 • IVF bez embriotransferaIVF bez embriotransfera
 • ICSI (prirodni ciklus) ICSI (prirodni ciklus)
 • ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)
 • ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (>3 oocite)ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (>3 oocite)
 • ICSI bez embriotransferaICSI bez embriotransfera
 • Aspiracija bez jajne stanice (negativna aspiracija)Aspiracija bez jajne stanice (negativna aspiracija)
 • Produžena kultivacija (ET 5. dan - blastocista) Produžena kultivacija (ET 5. dan - blastocista)
 • Kriopohrana zametaka i čuvanje do 1 godine (po nosaču)Kriopohrana zametaka i čuvanje do 1 godine (po nosaču)
 • Kriopohrana jajnih stanica i čuvanje do 1 godine (po nosaču)Kriopohrana jajnih stanica i čuvanje do 1 godine (po nosaču)
 • Kriopohrana sjemena i čuvanje do 6 mjeseciKriopohrana sjemena i čuvanje do 6 mjeseci
 • Kriopohrana sjemena i čuvanje do 1 godineKriopohrana sjemena i čuvanje do 1 godine
 • Godišnja naknada za pohranu jajnih stanica, sjemena i zametakaGodišnja naknada za pohranu jajnih stanica, sjemena i zametaka
 • ICSI sa pohranjenim jajnim stanicama (odmrzavanje i oplodnja)ICSI sa pohranjenim jajnim stanicama (odmrzavanje i oplodnja)
 • Embriotransfer kriopohranjenih zametaka (FET)Embriotransfer kriopohranjenih zametaka (FET)
 • Anestezija prilikom punkcije folikulaAnestezija prilikom punkcije folikula
 • TESE-ICSI u stimuliranom ciklusu (sa donešenim TESE materijalom)TESE-ICSI u stimuliranom ciklusu (sa donešenim TESE materijalom)
 • PESA-ICSI u stimuliranom ciklusu (sa urologom)PESA-ICSI u stimuliranom ciklusu (sa urologom)
 • Završna injekcija (Ovitrelle, Brevactid,...)Završna injekcija (Ovitrelle, Brevactid,...)
 • LH test trakicomLH test trakicom
 • Sono HSG (dokazivanje prohdnosti jajovoda)Sono HSG (dokazivanje prohdnosti jajovoda)
 • SpermiogramSpermiogram
 • Postkoitalni testPostkoitalni test
 • Ekspertiza dosadašnjeg liječenja neplodnostiEkspertiza dosadašnjeg liječenja neplodnosti
 • Cijena se odnosi samo na plačanje u gotovini.

  Cijena

 • Intrauterina inseminacija obrađenim sjemenom partnera (IUI)2.500,00 kn
 • IVF (prirodni ciklus)5.000,00 kn
 • VF (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)7.000,00 kn
 • IVF (stimulirani ciklus - bez lijekove) (>3 oocite)7.500,00 kn
 • IVF bez embriotransfera2.000,00 kn
 • ICSI (prirodni ciklus) 6.000,00 kn
 • ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (<3 oocite)8.500,00 kn
 • ICSI (stimulirani ciklus - bez lijekove) (>3 oocite)9.000,00 kn
 • ICSI bez embriotransfera3.000,00 kn
 • Aspiracija bez jajne stanice (negativna aspiracija)2.000,00 kn
 • Produžena kultivacija (ET 5. dan - blastocista) 1.000,00 kn
 • Kriopohrana zametaka i čuvanje do 1 godine (po nosaču)1.000,00 kn
 • Kriopohrana jajnih stanica i čuvanje do 1 godine (po nosaču)1.000,00 kn
 • Kriopohrana sjemena i čuvanje do 6 mjeseci600,00 kn
 • Kriopohrana sjemena i čuvanje do 1 godine1.000,00 kn
 • Godišnja naknada za pohranu jajnih stanica, sjemena i zametaka1.000,00 kn
 • ICSI sa pohranjenim jajnim stanicama (odmrzavanje i oplodnja)4.500,00 kn
 • Embriotransfer kriopohranjenih zametaka (FET)3.500,00 kn
 • Anestezija prilikom punkcije folikula1.000,00 kn
 • TESE-ICSI u stimuliranom ciklusu (sa donešenim TESE materijalom)10.000,00 kn
 • PESA-ICSI u stimuliranom ciklusu (sa urologom)10.000,00 kn
 • Završna injekcija (Ovitrelle, Brevactid,...)300,00 kn
 • LH test trakicom50,00 kn
 • Sono HSG (dokazivanje prohdnosti jajovoda)1.000,00 kn
 • Spermiogram400,00 kn
 • Postkoitalni test300,00 kn
 • Ekspertiza dosadašnjeg liječenja neplodnosti500,00 kn
Proširi!!!Sakrij!!!
 • Naziv usluge

 • Dermatološki pregledDermatološki pregled
 • Dermatološki kontrolni pregledDermatološki kontrolni pregled
 • Konzultacija (recept)Konzultacija (recept)
 • KonzultacijaKonzultacija
 • Ekspertiza nalaza (uvid u dokumentaciju i mišljenje)Ekspertiza nalaza (uvid u dokumentaciju i mišljenje)
 • DermatoskopijaDermatoskopija
 • Dermatoskopija (Sy naevi dysplastici)Dermatoskopija (Sy naevi dysplastici)
 • Dermatoskopija uz fotodokumentacijuDermatoskopija uz fotodokumentaciju
 • ICSI bez embriotransferaICSI bez embriotransfera
 • Ekskohleacija benignih tvorbi (do 5 tvorbi)Ekskohleacija benignih tvorbi (do 5 tvorbi)
 • Elektrokoagulacija kapilara ( lice )Elektrokoagulacija kapilara ( lice )
 • Kriopohrana zametaka i čuvanje do 1 godine (po nosaču)Kriopohrana zametaka i čuvanje do 1 godine (po nosaču)
 • Elektrokoagulacija pojedinačne lezijeElektrokoagulacija pojedinačne lezije
 • ElektrodisekcijaElektrodisekcija
 • Aplanacija fibromaAplanacija fibroma
 • Biopsija kožnih promjena s šavomBiopsija kožnih promjena s šavom
 • Ekscizija naevusaEkscizija naevusa
 • Ekscizija fibroma s šavomEkscizija fibroma s šavom
 • Ekskohleacija moluska i kondiloma ( 1-5 kom )Ekskohleacija moluska i kondiloma ( 1-5 kom )
 • Ekskohleacija moluska i kondiloma ( 5-10 kom )Ekskohleacija moluska i kondiloma ( 5-10 kom )
 • PHD analizaPHD analiza
 • Incizija cista ( milia )Incizija cista ( milia )
 • Krioterapija mala ( do 5 promjena )Krioterapija mala ( do 5 promjena )
 • Krioterapija velika ( > od 5 promjena )Krioterapija velika ( > od 5 promjena )
 • Sklerozacija kapilaraSklerozacija kapilara
 • Aplikacija VolonAAplikacija VolonA
 • Mikološka obradaMikološka obrada
 • Bris (uzimanje uz uputnicu)Bris (uzimanje uz uputnicu)
 • Brisevi uretre ( komplet )Brisevi uretre ( komplet )
 • Bris aerobiBris aerobi
 • HPV tipizacija ( samo uzimanje uz uputnicu )HPV tipizacija ( samo uzimanje uz uputnicu )
 • HPV tipizacijaHPV tipizacija
 • Pretraga WOOD-ovom lampomPretraga WOOD-ovom lampom
 • DermarollerDermaroller
 • Piling licaPiling lica
 • EMLA veće područjeEMLA veće područje
 • Laserska epilacijaLaserska epilacija
 • Cijena se odnosi samo na plačanje u gotovini.

  Cijena

 • Dermatološki pregled300,00 kn
 • Dermatološki kontrolni pregled200,00 kn
 • Konzultacija (recept)50,00 kn
 • Konzultacija100,00 kn
 • Ekspertiza nalaza (uvid u dokumentaciju i mišljenje)300,00 kn
 • Dermatoskopija300,00 kn
 • Dermatoskopija (Sy naevi dysplastici)500,00 kn
 • Dermatoskopija uz fotodokumentaciju500,00 kn
 • ICSI bez embriotransfera3.000,00 kn
 • Ekskohleacija benignih tvorbi (do 5 tvorbi)250,00 kn
 • Elektrokoagulacija kapilara ( lice )400,00 kn
 • Kriopohrana zametaka i čuvanje do 1 godine (po nosaču)1.000,00 kn
 • Elektrokoagulacija pojedinačne lezije100,00 kn
 • Elektrodisekcija400,00 kn
 • Aplanacija fibroma300,00 kn
 • Biopsija kožnih promjena s šavom350,00 kn
 • Ekscizija naevusa800,00 kn
 • Ekscizija fibroma s šavom600,00 kn
 • Ekskohleacija moluska i kondiloma ( 1-5 kom )200,00 kn
 • Ekskohleacija moluska i kondiloma ( 5-10 kom )300,00 kn
 • PHD analiza350,00 kn
 • Incizija cista ( milia )200,00 kn
 • Krioterapija mala ( do 5 promjena )150,00 kn
 • Krioterapija velika ( > od 5 promjena )200,00 kn
 • Sklerozacija kapilara350,00 kn
 • Aplikacija VolonA250,00 kn
 • Mikološka obrada200,00 kn
 • Bris (uzimanje uz uputnicu)100,00 kn
 • Brisevi uretre ( komplet )700,00 kn
 • Bris aerobi250,00 kn
 • HPV tipizacija ( samo uzimanje uz uputnicu )100,00 kn
 • HPV tipizacija500,00 kn
 • Pretraga WOOD-ovom lampom100,00 kn
 • Dermaroller1.500,00 kn
 • Piling lica500,00 kn
 • EMLA veće područje100,00 kn
 • Laserska epilacijana upit
Proširi!!!Sakrij!!!

 • Naziv usluge

 • UZV - abdomenaUZV - abdomena
 • UZV - abdomena sa prostatomUZV - abdomena sa prostatom
 • UZV - štitnjače i vrataUZV - štitnjače i vrata
 • UZV - trbušne stijenkeUZV - trbušne stijenke
 • UZV - dojkiUZV - dojki
 • UZV - COLOR DOPPLER ( ekstermiteti )UZV - COLOR DOPPLER ( ekstermiteti )
 • UZV - COLOR DOPPLER ( 2 segmenta )UZV - COLOR DOPPLER ( 2 segmenta )
 • UZV - COLOR DOPPLER ( CDFI )UZV - COLOR DOPPLER ( CDFI )
 • UZV - sustava za kretanjeUZV - sustava za kretanje
 • UZV - scrotumaUZV - scrotuma
 • UZV donjeg abdomena - mjehura, bubrega i prostateUZV donjeg abdomena - mjehura, bubrega i prostate
 • KonzultacijaKonzultacija
 • Ekspertiza nalaza - radiološkaEkspertiza nalaza - radiološka
 • Denzitometrija ( DEXA )Denzitometrija ( DEXA )
 • Ortopan digitalniOrtopan digitalni
 • Cijena se odnosi samo na plačanje u gotovini.

  Cijena

 • UZV - abdomena350,00 kn
 • UZV - abdomena sa prostatom400,00 kn
 • UZV - štitnjače i vrata300,00 kn
 • UZV - trbušne stijenke250,00 kn
 • UZV - dojki350,00 kn
 • UZV - COLOR DOPPLER ( ekstermiteti )450,00 kn
 • UZV - COLOR DOPPLER ( 2 segmenta )750,00 kn
 • UZV - COLOR DOPPLER ( CDFI )450,00 kn
 • UZV - sustava za kretanje300,00 kn
 • UZV - scrotuma300,00 kn
 • UZV donjeg abdomena - mjehura, bubrega i prostate300,00 kn
 • Konzultacija100,00 kn
 • Ekspertiza nalaza - radiološka300,00 kn
 • Denzitometrija ( DEXA )300,00 kn
 • Ortopan digitalni200,00 kn
 • Naziv usluge

 • Internistički pregled ( kardiološki )Internistički pregled ( kardiološki )
 • EKGEKG
 • Internistički pregled ( kardiološki ) + EKGInternistički pregled ( kardiološki ) + EKG
 • UZV srcaUZV srca
 • ErgometrijaErgometrija
 • 24-satni EKG ( HOLTER )24-satni EKG ( HOLTER )
 • Internistički pregled ( endokrinološki )Internistički pregled ( endokrinološki )
 • Internistička endokrinološka obrada štitnjače (pregled + UZV)Internistička endokrinološka obrada štitnjače (pregled + UZV)
 • UZV štitnjače ( internista endokrinolog )UZV štitnjače ( internista endokrinolog )
 • Kontrolni internistični pregled ( do 2 mj. nakon osnovnog pregleda )Kontrolni internistični pregled ( do 2 mj. nakon osnovnog pregleda )
 • Konzultacija (Recept)Konzultacija (Recept)
 • KonzultacijaKonzultacija
 • Ekspertiza nalaza (uvid u dokumentaciju i mišljenje)Ekspertiza nalaza (uvid u dokumentaciju i mišljenje)
 • zdisajni test ( Helicobacter pylori )zdisajni test ( Helicobacter pylori )
 • Cijena se odnosi samo na plačanje u gotovini.

  Cijena

 • Internistički pregled ( kardiološki )300,00 kn
 • EKG150,00 kn
 • Internistički pregled ( kardiološki ) + EKG400,00 kn
 • UZV srca500,00 kn
 • Ergometrija450,00 kn
 • 24-satni EKG ( HOLTER )450,00 kn
 • Internistički pregled ( endokrinološki )300,00 kn
 • Internistička endokrinološka obrada štitnjače (pregled + UZV)450,00 kn
 • UZV štitnjače ( internista endokrinolog )300,00 kn
 • Kontrolni internistični pregled ( do 2 mj. nakon osnovnog pregleda )200,00 kn
 • Konzultacija (Recept)50,00 kn
 • Konzultacija100,00 kn
 • Ekspertiza nalaza (uvid u dokumentaciju i mišljenje)300,00 kn
 • zdisajni test ( Helicobacter pylori )350,00 kn
ProširiSakrij!!!