website templates free download


Nenad Škvorc, dr.med.
specijalist ginekologije i porodiljstva

Nenad Škvorc, dr. med., specijalist ginekologije i porodiljstva, subspecijalist humane reprodukcije, rođen je 1967. godine u Zagrebu. Nakon završene srednje škole u Zagrebu (1982.-1984.godine Srednja škola Ruđer Bošković; 1984.-1986. godine Srednja medicinska škola), 1986. godine upisuje njemački jezik na Goethe Institutu u Muenchenu, a 1987. godine započinje studij medicine na Fakultetu za medicinu, TU Muenchen. Za vrijeme studija 1992. godine završio je i tečaj engleskog jezika na San Diego University, California, USA. Dio praktične nastave 1994. godine proveo je na odjelu opće kirurgije McMaster University, Hamilton Canada. 1994. godine diplomirao je na TU Muenchen. Liječnički staž završio je u periodu od 1995.-1997. godine u Klinici Kempten, Njemačka.

Nakon završenog staža vratio se u Hrvatsku i 1998. godine započeo specijalizaciju iz ginekologije i porodiljstva u KBC Petrova. U međuvremenu je 2001. godine obranio doktorat na temu “Die perkutane Nephrolitholapaxie“ na Fakultetu za medicinu TU Muenchen. 2002. godine položio je specijalistički ispit iz ginekologije i porodiljstva, te započeo raditi kao specijalist ginekologije i porodiljstva u Poliklinici Lencur.

2004. godine osniva privatnu polikliniku u Samoboru, gdje od tada radi kao specijalist ginekologije i porodiljstva, te obavlja dužnost ravnatelja Poliklinike. Nastavlja se kontinuirano educirati, s posebnim interesom za područje humane reprodukcije. Tijekom 2003. – 2007. godine u nekoliko navrata boravi u Klinikama za medicinsku reprodukciju u Njemačkoj, gdje se aktivno educira. 2007. godine osniva IVF laboratorij u Poliklinici Škvorc. 2012 polaže subspecijalistički ispit iz humane reprodukcije.

Redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim kongresima iz područja ginekologije i porodiljstva, te humane reprodukcije i endokrinologije, a stečena znanja i novu tehnologiju implementira u svakodnevni rad i modernizaciju Poliklinike.

Član je nekoliko domaćih i međunarodnih društava (Hrvatska liječnička komora, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju, Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice, ESHRE – European Society of Human Reproduktion and Embryology).

Govori njemački i engleski jezik.