free portfolio website templates


Valentina Škvorc, dr.med.
specijalist dermatologije i venerologije

Dr. med. Valentina Škvorc rođena je 1976. godine u Zagrebu. Nakon završene XV. gimnazije, Zagreb, upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirala 2003. godine. Od 2007. godine zaposlena je u Poliklinici Škvorc, a iste godine započinje specijalizaciju iz dermatologije i venerologije na Klinici za kožne i spolne bolesti, Šalata. Za vrijeme specijalizacije završila je poslijediplomski tečaj iz dermatologije i venerologije. 2011. godine položila je specijalistički ispit, te od tada radi kao specijalist u Poliklinici Škvorc. Kontinuirano se educira, te redovito posjećuje domaće i međunarodne kongrese i radionice, primjenjujući stečena saznanja i tehnologiju u svakodnevnom radu. Iz područja dermatoskopije stučno se usavršavala u Munchenu i Beču, a edukaciju iz područja primjene lasera provela je u Njemačkoj, Jenna. Stručno usavršavanje iz područja estetske dermatologije i kozmetologije (anti-aging, primjena filera u korektivnoj dermatologiji, …) provodi kroz brojne domaće i internacionalne tečajeve i radionice.

Član je Liječničke komore i HDVD-a.

Govori njemački i engleski jezik.